نوشته‌ها

ردیاب GOLDEN WIN

Laser Scanner موج یاب

موج یاب مادون قرمز TES Laser Scanner موج یاب   رایج ترین دما سنج بدون تماس حرفه ای جهان ساخته شد. این وسیله باعث سهولت کار خواهد شد و وسیله ای است علمی برای جویندگان، خبر خوب آن است که فلزات قیمتی در طول شب گرمتر هستند و از محیط خو…