نوشته‌ها

نشان چراغ

نشان چراغ در گنج یابی

نشان چراغ در گنج یابی   نشان چراغ در گنج یابی نشانه چراغ شما بایستی راه ورودی این اتاق، تو پر را پیدا نمایید. این کار نیز با نور چراغ مشخص می شود. نور نشان چراغ هر مسیری را که روشن کند، بایستی در آن سمت جستجو کنید. نوری …