نوشته‌ها

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی بیانگر چیست نشانه شتر جزو نمادهای حتمی در گنج یابی است . به این معنی که رو به جلو حرکت کن در جای اسکنه خورده ، معمولا 40 الی 50 متر جلوتر باید به دنبال نشانه دوم باشید .   گمان اول در مورد نشانه …
نماد شتر

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی بیانگر چیست نشانه شتر جزو نمادهای حتمی در گنج یابی است . به این معنی که رو به جلو حرکت کن در جای اسکنه خورده ، معمولا 40 الی 50 متر جلوتر باید به دنبال نشانه دوم باشید .   گمان اول در مورد نشانه …
نماد قورباغه در دفینه یابی

نماد قورباغه در گنج یابی

نماد قورباغه در گنج یابی چیست؟ نماد قورباغه در گنج یابی نشانه های آن را در چند فرضیه و حالت های مختلف در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم: فرضیه اول نماد قورباغه در دفینه یابی : نماد قورباغه یکی از نشانه های نادر و کم یاب می باشد.   در دوران …