نوشته‌ها

سنگ قارچ

گنج یابی تفسیر نماد سنگ قارچ در دفینه یابی

تفسیر نماد سنگ قارچ در دفینه یابی و گنج یابی سنگ قارچ در دفینه یابی خبر از وجود یک سفیدخانه بسیار ارزشمند در محیط را دارد، نماد قارچ سنگهایی در طبیعت هستند که بصورت طبیعی هم شکل این نماد هستند، که باید در شناسایی آن دقت زیادی به خرج د…