نوشته‌ها

نشانه فیل دفینه یابی

نماد فیل در دفینه یابی

نماد فیل در دفینه یابی چگونه است؟ نماد فیل در دفینه یابی در ایران کهن نشانگر استقامت و قدرتمندی شاهان بوده است. اغلب گنجینه ها ارثیه شاهان گذشته هستند. برای مثال در جنگ بین اعراب مهاجم و ایرانی ها در جنگ پل ، ارتش ایران مجهز به فیل و فیل…