نوشته‌ها

نشان زین در دفینه یابی

نشان زین در دفینه یابی چیست؟ نشان زین در دفینه یابی و گنج یابی معمولا براساس چهار نظریه مورد توجه علاقه مندان قرار میگیرد. اندازه ی نشانه زین معمولا یک سنگ به اندازه ی خود زین واقعی است. نظریه اول در پیدایش نشان دفینه ی زین : به نماد …