نوشته‌ها

رنگ تپه های باستانی

رنگ تپه های باستانی و دلیل متفاوت بودن آن

رنگ تپه های باستانی | تپه ها دارای اسرار بسیاری درون خودشان هستند مثل یک جامعه بسیار کوچک در میان خاک که دارای قانون و رمز و راز بسیاری هستند تقریبا میشود گفت این تپه ها شناسنامه های آن کشوری هستند که در آن وجود دارند.   دلیل مت…