نوشته‌ها

نماد آهو یا گوزن در گنج یابی

نماد آهو یا گوزن در گنج یابی

نماد آهو یا گوزن در گنج یابی و دفینه یابی نظر اول: نماد آهو یا گوزن در طول تاریخ همیشه نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است. نماد آهو با وجود شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. نماد آهو بعضی از اوقات، به …