نوشته‌ها

سیستم دفینه گذاری

سیستم دفینه گذاری در نقاط مختلف کشور به چه صورتی میباشد؟

سیستم دفینه گذاری در نقاط مختلف کشور سیستم دفینه گذاری طبق شرایط محیط دارای تفاوت از نظر ساختار بنا جاسازی اموال هستند، به طور مثال دفینه در شمال کشور و در عمق جنگلها دو سال بعد از ساخت نماد کاملا ، زیر پوشش گیاه و خزه ها پنهان و از دی…