نماد شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نماد شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نماد شتر در گنج یابی چیست؟ نماد شتر در گنج یابی و دفینه جزو نشانه های اصلی و صد در صد در گنج یابی است . به معنی این است که رو به جلو حرکت کنید و در جای اسکنه خورده ، و معمولا 40 الی 50 متر جلوتر باید به دنبال نشانه دوم بگردید .  …
نماد انسان در گنج یابی

نماد انسان در گنج یابی

نماد انسان در گنج یابی بیان کننده چیست؟ نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی نمایانگر این است که نشانه آن اگر بر روی تخته سنگی باشد و در دستش علوفه، رعد و برق باشد، و دامن هم داشته باشد و همچنین ریش نیز داشته باشد، به معنای خدا و محضر پرست…
نماد آهو یا گوزن در گنج یابی

نماد آهو یا گوزن در گنج یابی

نماد آهو یا گوزن در گنج یابی و دفینه یابی نظر اول: نماد آهو یا گوزن در طول تاریخ همیشه نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است. نماد آهو با وجود شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. نماد آهو بعضی از اوقات، به …
نشانه عصا در گنج یابی

نشانه عصا در گنج یابی

نشانه عصا در گنج یابی به چه صورت است؟ نشانه عصا در گنج یابی و دفینه یابی ، اگر به شکل برآمدگی باشد ، شبیه نقشه آن منطقه است . و همچنین میتواند گذرگاه و مسیر رفت و آمد یک راه قدیمی را نشان دهد . در جهت این علامت و نشانه ( چرخش علامت )…

نشانه عقرب در دفینه یابی

نشانه عقرب در دفینه یابی چگونه است؟ نشانه عقرب در دفینه یابی بیانگر راه حل بوده است که در ادامه کار، بهترین راه را انتخاب نماییم. در تفسیر نشانه ی عقرب، باید خصوصیات آن را به خوبی بدانیدو مورد بررسی دقیق قرار دهید. دانستن خصوصیات اخلا…